Uhanalainen Arganpuu

Arganöljyä tuotetaan vain Marokossa, sillä se on ainoa maailmankolkka, jossa Arganpuut kasvavat. Puut olivat uhattuina muutama vuosikymmen sitten, sillä niitä hakattiin polttopuiksi reipasta tahtia. Kun puut hävisivät laajoilta alueilta Saharan autiomaan luoteiskulmassa, sai alueen aavikoituminen jalansijaa. Autiomaa ahmaisi sisäänsä aiemmin puiden peittämiä maa-alueita, mikä osaltaan taas kiihdytti paikallisen ekosysteemin muutoksia ja ilmastonmuutosta yleisemminkin.

Oli pitkälti yhden naisen tarmokkuuden ansiota, että Arganpuiden erityisyys havaittiin ja sen arvo huomattiin laajemminkin kuin vain berberien keskuudessa. Tämä nainen on nimeltään Zoubida Charrouf. Hän toimii tutkijana ja kemian professorina Mohammed V yliopistossa Rabatissa ja on ryhmineen tutkinut Arganöljyä paitsi ulkoisessa käytössä myös ravintona. Ja tulokset ovat tyrmääviä. Arganöljy on kiistatta yksi ravintorikkaimmista öljyistä, jota iholle ja myös ruokaansa voi laittaa.

Charrouf ryhmineen julkaisi tuloksensa ja sai liikkeelle Marokon silmäätekevät. Arganpuiden kasvualue julistettiin v 1999 UNESCON maailmanperintökohteeksi ja viranomaiset kiirehtivät käynnistämään Arganpuiden ekosysteemin suojeluohjelman. Puiden hakkaaminen kiellettiin ja niiden valvottu, strukturoitu takaisinistutus aloitettiin.

Samaan aikaan eri puolille Marokkoa perustettiin valtion valvonnassa olevia, Fair Trade-periaattein toimivia naisten osuuskuntia, joilla on tavoitteena suojella Arganpuumetsiä löytämällä niille kestävää taloudellista käyttöä, kuten tuottaa kallisarvoista Arganöljyä.